Edumall Preloader

Почетна

едноставни чекори до успехот

10 вебинари од експерти
од различни области

Бесплатен пристап до секој од вебинарите. Сè што треба да направите е да се регистрирате за настаните на Zoom. 

letna-liderska-cover-speech (Medium)
Започнуваме на
8 јуни 2021

Можност да ја насочите Вашата креативност

Сертификат за учество

Подгответе се за следната кариера

Опфатени се повеќе области.

Достапни вебинари

Посетете ги сите 10 вебинари за да добиете Сертификат за успешно завршена Летна лидерска школа. 

„Дигитална економија“ е првото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен…
„Креативниот и иновативниот потенцијал во функција на лидерството“ е вториот вебинар кој се одржува во…
„Инфлуенсер маркетинг - градење бренд од себе“ е третиот вебинар кој се одржува во рамките…
„Работната сила како економски фактор“ е четвртото предавање од Летната лидерска школа која е во…
„Јавно говорење и настап“ е петтото предавање од Летната лидерска школа која е во организација…
„Маркетинг и лидерство“ е шестото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на…
„Препознавање на организациската интелектуална сила“ е седмото предавање од Летната лидерска школа која е во…
„Бизнис модел CANVAS“ е осмото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на…
„Глобалните менаџери и економската дипломатија“ е деветтото предавање од Летната лидерска школа која е во…
„Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини “ е десеттото и последно предавање од Летната…

Кој ја организира
Лидерската школа?

Лидерската школа е иницијатива на организацијата Youth on Board и Меѓународен Славјански Универзитет „Г. Р. Державин“.