Edumall Preloader

Вебинари

Достапни вебинари

Посетете ги сите 10 вебинари за да добиете Сертификат за успешно завршена Летна лидерска школа. 

„Дигитална економија“ е првото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на Меѓународен…
„Креативниот и иновативниот потенцијал во функција на лидерството“ е вториот вебинар кој се одржува во…
„Инфлуенсер маркетинг - градење бренд од себе“ е третиот вебинар кој се одржува во рамките…
„Работната сила како економски фактор“ е четвртото предавање од Летната лидерска школа која е во…
„Јавно говорење и настап“ е петтото предавање од Летната лидерска школа која е во организација…
„Маркетинг и лидерство“ е шестото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на…
„Препознавање на организациската интелектуална сила“ е седмото предавање од Летната лидерска школа која е во…
„Бизнис модел CANVAS“ е осмото предавање од Летната лидерска школа која е во организација на…
„Глобалните менаџери и економската дипломатија“ е деветтото предавање од Летната лидерска школа која е во…
„Комуникацијата како една од клучните лидерски вештини “ е десеттото и последно предавање од Летната…